U ALS KLANT

Uw vraagstukken, onze uitdaging!

enkele voorbeelden
• Ik wil mijn mutatieproces efficiënter maken;
• Ik wil verbetervoorstellen uitwerken voor directe en indirecte kostenbesparing op dagelijks
onderhoud;
• Ik wil de kwaliteit van mijn dienstverlening verbeteren;
• Ik wil inzicht in het meerjaren onderhoud van mijn bezit;
• Ik wil planmatig onderhoud kunnen sturen;
• Ik wil het weten hoeveel een gewenste woningkwaliteit me gaat kosten;
• Ik wil mijn aannemersbeleid aanscherpen en mijn onderhoudscontracten optimaliseren;
• Ik wil kunnen inschatten wat de effecten zijn van het SVB, zowel financieel als ook de impact op
mijn organisatie;
• Ik zoek iemand die mijn woningcartotheek wil opzetten;
• Ik zoek iemand die het inspectiewerk voor mij wil uitvoeren of organiseren;
• Ik zoek iemand die ruime kennis en ervaring heeft op mijn werkterrein, die met zijn frisse blik
net even anders kijkt naar mijn situatie. Zo krijg ik een zo optimaal mogelijk eindresultaat in het
oplossen van mijn specifieke vraag.

woningen