REFERENTIES

Overzicht van een aantal uitgevoerde of onderhanden werken

adviezen
• Opstellen PvE woning- en complexcartotheek
• Herinrichting MJOB 65 gemeentelijke gebouwen
• Bouwkundige keuring aan te kopen pand
• Optimaliseren onderhoudsprocessen zorginstelling
• Expertise-onderzoek schade beglazingsafdichting monumentaal pand

projecten
• Nul-meting: Inventarisatie en conditiemetingconform NEN 2767 en opstellen MJOB van:
- 80 gemeentelijke gebouwen
- 350 woningcomplexen
- 50 bedrijfsgebouwen
• Inventarisatie en conditiemeting 8 nieuwbouwcomplexen
• Conditiemeting installaties woonzorglocatie conform NEN 2767
• Digitaal uitgevoerde herinspectie conform NEN 2767
- 50 woningcomplexen
- 65 gemeentelijke gebouwen
• Actualiseren woning- en complexcartotheek 7.000 woningen
• Bepaling BVO/VVO vlg NEN 2580 voor 40 locaties

interimwerk
• Inventarisatie en optimalisatie vastgoedbeheercontracten 16.000 woningen
• Ondersteuning bestelproces Slimme Sloten
• Projectmanagement renovatie boerderij tot zorglocatie