AALTINK VASTGOED ADVIES

Geert Aaltink, adviseur
Voor de start van mijn onderneming Aaltink Vastgoed Advies heb ik de laatste 5 jaar met veel plezier gewerkt als senior adviseur bij een adviesbureau. In 2011 heb ik de stap gezet om me als adviseur te verzelfstandigen.

Ik heb de afgelopen 15 jaar in de vastgoedbranche niet alleen aan opdrachtgeverzijde gewerkt, maar ook in de feitelijke uitvoering van onderhoud en beheer heb ik de nodige bijdragen geleverd.

Uitgangspunten in mijn werk zijn het realiseren van praktisch uitvoerbare oplossingen en het inspelen op klantvragen. Mijn organisatiekracht richt zich op de bedrijfsvoering of het gedetailleerd uitwerken van een project of opdracht. Daarbij houd ik de grote lijnen in de gaten en stel me flexibel op. Ik ben een doener en mijn handelswijze is praktisch.

Vragen die ik mezelf stel zijn: Hoe efficiënt en effectief is het technisch beheer van de corporatie en hoe kan het bezit zo goed mogelijk in stand worden gehouden? Hoe kunnen processen zo slim mogelijk worden georganiseerd?

Met mijn enthousiasme stimuleer en activeer ik mensen. Mijn werkstijl laat zich als volgt kenmerken:

• Enthousiasme leidt tot motivatie van anderen;
• Koester wat goed is, maar verander dat wat het niet is;
• Betrek bij een voorgenomen verandering alle belanghebbenden.

als auteur
Medeauteur van het artikel ‘verbinding strategisch beleid en technisch beheer’ in Real Estate Magazine. Daarnaast zijn de afgelopen jaren meerdere projecten van mij in interviews en artikelen vervat.