INLEIDING

Aaltink Vastgoed Advies richt zich op onderhoud en beheer van vastgoed. Onze doelstelling is om de wensen van onze klanten en de vastgoedexploitatie zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

advisering
De vastgoedsector is sterk in ontwikkeling. Woningcorporaties werken aan professioneel opdrachtgeverschap. Daarin krijgt een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering steeds meer aandacht. In die context houdt Aaltink Vastgoed Advies zich vooral bezig met de advisering van onderhoud- en beheerprocessen. Samen met u maken wij beleid resultaatgericht èn werkbaar: alle externe en interne belanghebbenden hebben hun bijdrage kunnen leveren aan de uitwerking van strategie en beleid. Ons credo is dat de klant volledig zelfstandig met de adviezen uit de voeten moet kunnen. Naast corporaties adviseert Aaltink Vastgoed Advies ook andere vastgoedondernemingen, overheden en brancheorganisaties.

projecten
Werkzaamheden met een projectmatig karakter kunnen om uiteenlopende redenen door u geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden. Uw projecten op gebied van onderhoud en beheer/exploitatie zijn in goede handen bij Aaltink Vastgoed Advies. Wij organiseren en coördineren projecten, maar kunnen ook zorg dragen voor de totale uitvoering. Indien nodig wordt samengewerkt met een aantal gedreven partners.

interimwerk
“Uitzonderlijk werk in uitzonderlijke situaties”. Aaltink Vastgoed Advies kan u in haar vakgebied tijdelijk ondersteunen bij vervanging van een vaste werknemer of het leveren van inzet bij projecten.